redeployment avoid layoffs

Opmerking van de redacteur: bekijk ons webinar 'Ontslagen vermijden en kosten beperken met een snelle herplaatsing' on demand hier (engelstalig) voor meer informatie over een snelle herplaatsing.

Geen enkel bedrijf wil medewerkers ontslaan. De recessie in 2008 heeft bij veel bedrijven aangetoond dat het ontslaan van medewerkers negatieve gevolgen heeft voor hun employer brand, motivatie en productiviteit. Anat Lechner, een klinisch associate professor in management bij de Stern School of Management van New York University merkt op dat werkgevers vaak de directe en indirecte kostprijs van een ontslag onderschatten, variërend van juridische kosten en de ontslagvergoeding tot een lagere productiviteit bij de blijvende medewerkers, het verlies van kennis binnen het bedrijf en toekomstige kosten voor het werven en trainen van nieuwe medewerkers wanneer de economie herstelt.

Talent herplaatsen biedt voordelen op korte en lange termijn

Bedrijven kunnen medewerkers behouden door ze intern te herplaatsen. Zo behouden ze niet alleen de aanwezige kennis maar helpen ze medewerkers ook in hun loopbaanplannen door ze te betrekken bij interne projecten en het ontwikkelen van nieuwe competenties. Medewerkers kunnen zelfs vaardigheden ontwikkelen die ze nog niet eerder hebben ingezet. Op deze manier versterken organisaties hun medewerkers en bieden ze het hoofd aan moeilijke economische omstandigheden op een innovatieve manier. Wanneer de economie zich herstelt, zijn organisaties die hun medewerkers hebben herplaatst in het voordeel doordat zij een trouwe groep mensen aan zich hebben gebonden die een hoge graad van tevredenheid laten zien. Een mooi voorbeeld hiervan is Glassdoor.

Organisaties die al het mogelijke hebben gedaan om het ontslag van hun medewerkers te vermijden, zijn over het algemeen flexibeler en competitiever als de arbeidsmarkt zich weer herstelt, dan bedrijven waar veel ontslagen zijn gevallen. De lage werkloosheidsgraad in de afgelopen jaren heeft er ook voor gezorgd dat organisaties zich ervan bewust zijn dat het tekort aan talent en mensen met de juiste competenties zich opnieuw zal voordoen wanneer de economie zich herstelt.

In de afgelopen tien jaar heeft een transformatie plaatsgevonden in de bedrijfscultuur van veel ondernemingen en richt deze zich nu meer op de werkervaring van medewerkers. Ondernemers geven aan dat de verantwoordelijkheid van bedrijven verder reikt dan traditionele stakeholders en ook medewerkers omvat. In 2019 gaf de organisatie Business Roundtable een nieuwe definitie aan bedrijfsverantwoordelijkheid. Ze ontwikkelden een nieuwe standaard om een meerwaarde te bieden aan stakeholders die 'investeerders, medewerkers, gemeenschappen, leveranciers en klanten' omvat. Dit zorgt voor een klimaat waar werkgevers de verschillende opties goed moeten overwegen voordat ze talentvolle medewerkers ontslaan.

Toch voelen veel organisaties dat ze geen keuze hebben en dat ze een deel van hun medewerkers moeten ontslaan vanwege de omvang en de duur van de huidige recessie als gevolg van de pandemie. In een recente studie van het Becker Friedman Institute aan de University of Chicago kwamen onderzoekers tot de conclusie dat mogelijk 40% van de ontslagen tijdens de huidige crisis permanent zal zijn en niet tijdelijk. Hoewel het klopt dat sommige bedrijven permanente ontslagen niet kunnen vermijden, is het niet noodzakelijk de eerste of enige optie. Meerdere organisaties hebben hun medewerkers met succes herplaatst, zowel in- als extern.

Wanneer organisaties hun huidige medewerkers binnen enkele dagen of weken willen herplaatsen naar interne rollen, projecten en tijdelijke opdrachten, wordt meer en meer aan een snelle wissel van baan gedacht. Op korte termijn kan een herplaatsing organisaties helpen talentvolle medewerkers die weinig werk hebben in te zetten op afdelingen waar wel veel werk is. Bedrijven kunnen zo ook de kosten vermijden die gepaard gaan met het ontslaan van medewerkers. Ook op langere termijn kan herplaatsing echter een goede strategie zijn, vooral wanneer ondernemingen hun bedrijfsmodel wijzigen om een digitaal aanbod te implementeren en nieuwe manieren vinden om samen te werken met leveranciers, partners en klanten. Het is essentieel voor bedrijven die willen overschakelen naar een nieuw bedrijfsmodel dat ze een beroep kunnen doen op de kennis en de ervaring van bestaande medewerkers. Zo wordt de productiviteit verhoogd, omdat de tijd die medewerkers nodig hebben om zich in te werken wordt beperkt.

De kansen op korte en lange termijn laten zien dat organisaties een nieuw licht moeten werpen op de mobiliteit van talent in het bedrijf, als bijvoorbeeld herplaatsing en duurzame inzetbaarheid. In deze barre tijden moeten bedrijven hun manier van werken opnieuw uitvinden en ontdekken ze misschien dat hun werkwijze betreffende herplaatsen niet langer aan de huidige verwachtingen voldoet. Dit is eenvoudig op te lossen. Bedrijven hebben echter de nodige hulpmiddelen en tools nodig om zowel hun medewerkers als hun HR-afdeling te ondersteunen.

Voorzieningen herplaatsen van medewerkers

De voorzieningen die nodig zijn om medewerkers te kunnen herplaatsen, zijn afhankelijk van hoe snel ze van baan moeten wisselen: binnen enkele dagen of weken of binnen een paar maanden. In sommige gevallen brengt de herplaatsing tijdsrestricties met zich mee en moeten medewerkers naar outplacement overstappen wanneer er geen interne rol beschikbaar blijkt.

Voor welke type herplaatsing een organisatie ook kiest, het bedrijf heeft het meest baat bij het voorzien van online hulpmiddelen aan medewerkers die aansluiten bij de tijdslimieten van de herplaatsing. Deze hulpmiddelen omvatten doorgaans tools die medewerkers voorbereiden op het solliciteren naar een interne rol. Bijvoorbeeld met assessments die inzicht geven in hun geschiktheid voor een rol en inzicht geven in overdraagbare competenties. Daarnaast is het van belang om medewerkers te ondersteunen met informatie over te volgen strategieën bij het zoeken naar werk, netwerken en voorbereiding op interne sollicitatiegesprekken. Ze kunnen, indien de tijdsduur dit toelaat, zelfs nieuwe competenties leren of hun vaardigheden verbeteren.

Bedrijven moeten de online hulpmiddelen aanvullen met programma's voor een loopbaantransitie. Dit omvat enerzijds coaching van medewerkers gericht op snellere en betere besluitvorming en anderzijds meer praktische ondersteuning bij het opstellen van een cv, zodat medewerkers zich van hun beste kant kunnen laten zien en kunnen concurreren met externe kandidaten. Daarnaast is het belangrijk om assistentie te bieden bij het zoeken naar vacatures die de beste kansen opleveren. 

Voorzieningen herplaatsen voor HR

Als organisaties HR professionals de mogelijkheid bieden om virtuele banenbeurzen te organiseren, zijn openstaande functies en projecten eenvoudiger te vinden voor medewerkers. Wanneer de competenties en interesses van de huidige medewerkers worden bijgehouden, kan HR overeenkomsten zoeken op basis van de behoeften van de organisatie, vooral op korte termijn. Een bedrijf dat de competenties van de medewerkers kent, zal dus betere resultaten behalen bij de herplaatsing van medewerkers.

Managers moeten ook in staat zijn proactief te zoeken naar medewerkers voor potentiële nieuwe rollen en hen benaderen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld managers aanmoedigen om medewerkers die goed presteren ook elders in te zetten, in plaats van de medewerker in hun eigen team te houden. Een manager verliest dan misschien een talentvolle medewerker, maar de herplaatsing kan een positieve impact hebben op bedrijfsniveau.

Op lange termijn maakt een succesvolle herplaatsing binnen het bedrijf deel uit van de organisatiecultuur voor talentmobiliteit. Een cultuur die groot belang hecht aan bijscholing, ontwikkelen van nieuwe competenties, het verbeteren van vaardigheden en het uitbreiden van de mogelijkheden van de medewerker. Een van de meest verrassende positieve gevolgen van de huidige crisis is dat organisaties beseffen dat medewerkers bereid en in staat zijn om nieuwe competenties aan te leren en zich aan te passen aan de behoeften van de organisatie. Organisaties kunnen van dit moment profiteren door ontwikkelingsmogelijkheden en bijscholing beschikbaar te maken voor alle medewerkers.

Herplaatsing en aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden biedt medewerkers een nieuwe ervaring en geven je employer brand een boost. Zo word je organisatie meteen ook aantrekkelijker voor potentiële nieuwe medewerkers.

30 March 2021

Neem contact op met een expert

Ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen