Fokelien de Vries

Re-integratie 2e spoor, je kunt er mee te maken krijgen wanneer je re-integreert. Maar wat is het precies? Coach Fokelien de Vries van Randstad RiseSmart legt uit en biedt hierbij een helpende hand.

Fokelien, wat is re-integratie 2e spoor precies?

“Re-integratie 2e spoor is het begeleiden van medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Langdurige re-integratie heeft vaak grote impact. Zeker wanneer er geen passend werk binnen je eigen organisatie beschikbaar is. Volgens de Wet verbetering poortwachter ben je als werkgever verplicht om een goede verzuim- en re-integratieaanpak te hebben. Maar dit is niet eenvoudig. Daarom bieden wij bij RiseSmart een aanpak waarbij jouw medewerker centraal staat. Graag slaan wij samen de weg in naar passend werk.”

Deelnemers ervaren jullie online 2e spoor begeleiding als heel persoonlijk. Vertel, want online en persoonlijk. Hoe werkt dat dan?

“Het traject start altijd eerst met een kennismakingsgesprek met de medewerker. Daarna organiseer ik een driegesprek met de werkgever, de medewerker en ikzelf waarin we gezamenlijke afspraken maken over verantwoordelijkheden en verwachtingen. In dit gesprek kunnen we elkaar allemaal in de ogen aankijken, weten we wie welke verantwoordelijkheden draagt en ook waarom, zodat we samen op goede voet aan dit traject starten. Zo bouwen we het vertrouwen met elkaar op. De medewerker krijgt van mij ook direct uitleg over zijn of haar persoonlijke portal van Randstad RiseSmart. Waar nodig geef ik informatie over de werking van bijvoorbeeld Google Hangout, Skype of videobellen via Whatsapp. Met elkaar kijken we welke communicatie het beste voor de medewerker werkt.

Het vertrouwde stuk zit ook in de inspiratie die deelnemers tijdens het traject opdoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de verschillende live webinars. Medewerkers kunnen hier aan deelnemen. Doel is onder andere herkenning vinden bij mensen die in eenzelfde situatie zitten. Door op verschillende manieren te inspireren, worden mensen geactiveerd en wordt er gedacht in mogelijkheden. Zo zijn er ook arbeidsongeschikten die door deze omschakeling starten in integratie en werkervaringsplekken om een sociaal isolement te voorkomen. Hierdoor doen ze nieuwe contacten op en leren ze nieuwe vaardigheden. Deze invulling is van grote toegevoegde waarde en kan ook weer helpen om uiteindelijk betaald werk te vinden in een rol die past bij hun situatie.

Daarnaast is de fysieke barrière er niet in onze dienstverlening, want onze werkwijze is niet tijd- en locatiegebonden. Medewerkers kunnen dan ook 24/7 contact met mij, als vast aanspreekpunt, opnemen. Ze hoeven niet te wachten op een afspraak, hebben geen reistijd en kunnen zich dus volledig focussen op de verbinding met de arbeidsmarkt. Dit wordt als zeer waardevol ervaren.”

Welke voordelen biedt Randstad RiseSmart nog meer?

“Aangezien medewerkers vanuit een vertrouwde omgeving het traject volgen is het ook voor hun makkelijker om een partner of het gezin bij de situatie te  betrekken. Een partner kan er makkelijker bij komen zitten. Doordat je het gezinsleven betrekt bij complexe situaties, voelt dit veel persoonlijker. Ook voelt de medewerker zich zekerder. Daarnaast hebben we door alle laagdrempelige communicatiemiddelen vaker contact dan via de traditionele methode die je terugziet bij andere re-integratiebureaus. Hierbij hoeven de gesprekken ook niet altijd lang te duren. Door onze intensieve samenwerking kunnen we samen ook sneller reageren op ad hoc situaties. Iemand die in een ziekteproces zit, heeft vaak al afspraken buiten de deur met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en het ziekenhuis en dan moet die persoon ook nog integreren én een 2e spoor traject volgen. Doordat mensen met ons geen fysieke afspraken hebben, is alles makkelijker te regelen en kost het ze weinig energie. Hierdoor hebben medewerkers een betere concentratie op hun herstel.”

Op welke manier ben jij betrokken bij de medewerker? Vertel eens: wat doe je dan en hoe help je hem of haar een stap verder?

“Het is een samenspel van het team. De drie specialisten (de coach, de jobhunter en de branding specialist) die de medewerker met hun kennis en expertise helpen, staan in nauw contact met elkaar en de medewerker. In mijn rol als coach denk ik bijvoorbeeld na over wat er precies speelt en ga ik hier met de medewerker over in gesprek. Samen geven we antwoord op de vraag: Waar moet de focus liggen en wat gaan we doen? Is dat bijvoorbeeld iemand helpen om het zelfvertrouwen op te bouwen? Of is dat om een basis te leggen als hij of zij niet meer op zijn werkplek terug kan keren? Waar kan dit dan wel? De medewerker voert hierin de regie. Als coach faciliteer ik hierbij door de lijn die we uitzetten ook door te nemen met de jobhunter en branding specialist.

De jobhunter, die op basis van specifieke arbeidsmarktregio en branchekennis is toegewezen, gaat hiermee aan de slag en biedt wekelijks vacatures, netwerkgesprekken en netwerkcontacten aan via de portal en de app. De medewerker geeft hierop feedback, zodat de jobhunter het vacature aanbod nog passender kan maken. Deze werkwijze stelt ons in staat om samen met de medewerker tot de beste match te komen, zodat het aanbod goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden.

Onze branding specialist helpt daarnaast bij het realiseren van een cv en motivatiebrief die aansluit op de mogelijkheden van de medewerker. Met de input van de medewerker wordt vervolgens gezorgd dat de documenten voldoen aan de gestelde eisen van de huidige arbeidsmarkt en de gewenste vacature.

Doordat we allemaal vanuit onze verschillende expertises gericht met elkaar werken vanuit het trajectplan ondersteunen we de medewerker en het nieuwe perspectief. Hierdoor komt de medewerker in de regie en krijgt alle hulp uitgereikt. Medewerkers kunnen daarnaast ook assessments en vragenlijsten invullen. Door het uitvoeren van opdrachten, het bespreken van deze uitkomsten en de punten waar iemand tegenaan loopt, wordt voor de medewerker duidelijk wat hem of haar te doen staat. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel een passende baan of herstel.”

Maar is het niet zo dat in een 2e spoor traject het proces voorop staat, want je moet toch voldoen aan de wet?

“Als coach volg ik informatieve trainingen voor deskundigheidsbevordering. We worden door een werkgever aangesloten om de regels van de Wet verbetering poortwachter op de juiste manier toe te passen. Dit is allemaal strak ingedeeld. Ondanks dat wij een zo’n persoonlijk mogelijke benadering nastreven in ons proces, is het daarom wel belangrijk dat we deze wet volgen. Op basis van de informatie van de bedrijfsarts (Inzetbaarheidsprofiel), de arbeidsdeskundige (arbeidsonderzoek) en de informatie uit het intakegesprek wordt een rapport geschreven en de informatie daaruit verwerk ik samen met de medewerker in het trajectplan. Dit gaat echt om maatwerk waarbij we een adequaat traject neerzetten waarin vacatures worden aangeboden en we samen op zoek gaan naar een passende baan. Uiteindelijk moeten de neuzen dezelfde kant op staan. En de medewerker moet een perspectief krijgen op werk.”

Welke gouden tip heb jij voor mensen die in een 2e spoor traject zitten?

“Zorg dat je je energie op een goede manier verdeelt en dat je een maatje hebt die je helpt in dit proces. Dit kan ik als je coach zijn, maar ook de mensen om je heen zoals je partner, familie of vrienden. Deze sociale structuur is erg belangrijk. Je haalt namelijk steun uit hun betrokkenheid en dit biedt weer perspectief. Zo merk ik als coach dat mensen tijdens een afspraak de vrijheid en veiligheid voelen om hun verhaal te doen. Ze komen mij toch niet zo snel tegen.”

Fokelien de Vries is loopbaancoach en richt zich met haar expertise ook op re-integratie 2e spoor. Samen met de werkgever en medewerker zorgt zij voor het succesvol doorlopen van dit traject waarbij de wettelijke eisen worden gevolgd die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Ben je benieuwd hoe Randstad RiseSmart jouw organisatie kan helpen bij het succesvol doorlopen van 2e spoortrajecten? Neem contact op via het telefoonnummer 020 - 569 10 24. We helpen je graag verder.

22 October 2020

Neem contact op met een expert

Ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen