AstridnKersten

Re-integratie 2e spoor, je kunt er mee te maken krijgen wanneer jouw medewerker langdurig ziek is. Maar wat is het precies en waarom? Kennisexpert 2e spoor traject Astrid Kersten van Randstad RiseSmart zorgt voor de juiste ondersteuning bij het doorlopen van dit programma voor jou en de medewerker. Ze vertelt.

Astrid, wat is re-integratie 2e spoor precies?

“Re-integratie 2e spoor is het begeleiden van medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Langdurige re-integratie heeft vaak grote impact. Zeker wanneer er geen passend werk binnen je eigen organisatie beschikbaar is. Volgens de Wet verbetering poortwachter ben je als werkgever verplicht om een goede verzuim- en re-integratieaanpak te hebben. Maar dit is niet eenvoudig. Daarom bieden wij bij RiseSmart een aanpak waarbij jouw medewerker centraal staat. Graag slaan wij samen de weg in naar passend werk.”

En jij bent kennisexpert 2e spoor, vertel eens wat houd dat in?

“Wij geloven dat werk bijdraagt aan het geluk en vitaliteit van mensen. Hierbij staan de mogelijkheden en niet de beperkingen centraal. Passend werk vinden voor de medewerker is ons uitgangspunt. We steken hierbij in op het lange termijn perspectief. We willen dit doel graag samen met jou als werkgever, maar uiteraard ook met de medewerker zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom vinden wij het belangrijk om zowel dichtbij als op afstand elkaar te ondersteunen in het nemen van de verschillende stappen binnen dit proces.

Bij Randstad RiseSmart hebben we daarom een formatie gevormd met kennisexperts uit verschillende disciplines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een coach die ervaring heeft van de operationele kant, een manager werkprocessen & kwaliteit die veel weet over wet en regelgeving en ikzelf als overkoepelend manager waarbij ik mij richt op het 2e spoor proces. Doordat vanuit verschillende disciplines en kennis over deze thematiek iemand is aangesloten in dit team, worden wij als vraagbaak gezien. Wij zijn als het ware de kapstok en hangen boven de materie. Zo worden alle processen goed doorlopen en voldoen ze aan de wetgeving.”

Waarom doen jullie dat bij RiseSmart, een kennisexpert aanstellen?

“Dit doen we om een complex vraagstuk weer terug te brengen naar de basis. Moeilijke vraagstukken kunnen binnen een 2e spoor traject ontstaan als bijvoorbeeld de medewerker een ander doel heeft dan de werkgever en onze coach. Doordat de coach heel erg bezig is met de inhoud word je hier soms ook in meegezogen. Op zulke momenten is het fijn om met iemand te kunnen reflecteren. Even uit te zoomen. Met iemand die niet betrokken is bij de situatie en op die manier makkelijker mee kan denken over het vervolg van de route. Samen zie je namelijk altijd meer dan alleen.

Daarnaast zijn we als kennisexperts ook continu bezig met het verbeteren van ons proces. Doen we het goed of kan iets binnen ons werkproces beter? Zo zijn we eerst begonnen met een goede inrichting van ons werkproces. Vervolgens zijn we stap voor stap gaan inzoomen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de rapportages of het duidelijk inrichten van de rol als coach. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, onze verschillende expertises te verbinden en op te halen waar de behoefte ligt, ontwikkelen we en verhogen we de kwaliteit.”

Ik hoor vaak de term UWV proof voorbij komen als het om 2e spoor gaat. Wat wordt daarmee bedoeld?

“Als een medewerker twee jaar ziek is, moet hij of zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aanvragen. Bij deze aanvraag moet ook een re-integratieverslag worden toegevoegd. Dit is een overzicht van alle re-integratie-inspanningen die tijdens die twee jaar zijn gedaan. De controle is streng en het indienen van een onvolledig verslag kan voor jou als werkgever grote financiële gevolgen hebben. De werkgever kan namelijk een loonsanctie van maximaal 1 jaar krijgen en moet dan het loon van de medewerker doorbetalen.

Je kunt als werkgever het 2e spoor traject zelf starten, maar dit wordt vaak uitbesteed. Het is namelijk verstandig dat alle documenten die worden opgesteld in de loop van het re-integratietraject zorgvuldig en geordend worden bewaard in een zogenoemd re-integratiedossier die ook voldoet aan de eisen van het UWV. Hoewel het dus niet verplicht is, maakt dit het opstellen van een re-integratieverslag een stuk eenvoudiger. Zo zien we namelijk in de praktijk dat de regelgeving van het UWV in andere economische situaties verschillend wordt gelezen en geïnterpreteerd. Door onze kennis weten wij hoe je er daarom voor blijft zorgen dat een werkgever in elke situatie blijft voldoen aan de verwachtingen. Zo gaan wij dus ook bewust om met hoe we het UWV meenemen in wat er is gedaan. Wanneer je dit namelijk niet goed vertelt of uitlegt, krijg je een sanctie opgelegd.”

Hoe bieden jullie bedrijven waar je mee samenwerkt het beste antwoord?

“Het begint bij ons altijd met onze passie om mensen en organisaties bij elkaar te brengen. Mensen de mogelijkheid geven op werk. Elk 2e spoor traject is hierin maatwerk en we kijken goed wat de medewerker nodig heeft. Vanwege onze arbeidsmarktinformatie en onze kennis die we de afgelopen 60 jaar hebben opgedaan, hebben wij veel kennis en ervaring in pacht. Daarnaast is Randstad RiseSmart al 20 jaar actief op de Nederlandse markt om mensen te begeleiden in hun loopbaan. Elke casuïstiek hebben we dan ook al een keer doorlopen.

Er staat een team van experts rondom de medewerker klaar in de vorm van een loopbaancoach, een branding specialist en een jobhunter om samen met hem of haar het bepaalde doel te bereiken. Deze samenwerking ontlast de medewerker en versnelt het proces. Wij laten door ons verschillende specialisten namelijk bepaalde stappen binnen het traject parallel aan elkaar lopen. Zo helpt de Branding Specialist bij het opstellen van een cv en motivatiebrief die aansluit op de vraag van de huidige arbeidsmarkt, zoekt de jobhunter naar passende vacatures die aansluiten op de behoeften van de medewerker en wordt het netwerk binnen de gewenste regio van de medewerker vergroot. De coach staat hierin centraal en fungeert 24/7 als aanspreekpunt. Medewerkers krijgen elke keer dus weer een cadeau wat ontzorgt en wat ze verder gaat helpen.

Daarnaast doorloopt de medewerker vanuit zijn of haar eigen huis dit traject. Die vertrouwde omgeving, het team van experts die rondom de medewerker is gebouwd en de positiviteit die ontstaat door de hulp die uit alle hoeken wordt aangeboden, zorgt ervoor dat de medewerker weer in de regie komt.”

Wil je mensen die dit lezen nog iets meegeven, heb je een advies of bepaalde kennis die je wilt delen?

“De betrokkenheid van een werkgever is bij het re-integratietraject ontzettend belangrijk. Doordat je het traject als werkgever hebt overgedragen aan ons en een arbodienst, betekent dit niet dat je er geen omkijken meer naar hebt. Zo zien wij bijvoorbeeld in de praktijk dat de medewerker stappen zet naar een werkervaringsplek, maar duurt het soms ontzettend lang voordat hij of zij goedkeuring krijgt van de werkgever. Deze betrokkenheid en oog voor de mens is echt essentieel, want het heeft een grote impact op de medewerker. Daarnaast blijf je als werkgever nog steeds eindverantwoordelijk. Bij conflicten zorgen wij er daarom voor dat die eerst met elkaar worden opgelost voordat het traject start. Dit kan ook door het inschakelen van een mediator zodat we samen tot één doel komen en de neuzen dezelfde kant opstaan. Door in elk contact dit doel duidelijk te herhalen en de aanwezigheid van de werkgever tijdens het gehele traject, boeken we sneller een succesvol resultaat. Met goed werkgeverschap zijn dus alle partijen beter bij gebaat.”

Astrid Kersten is operationeel manager en kennisexpert 2e spoor bij Randstad Risesmart. Samen met andere specialisten zorgt zij dat de werkprocessen van het reïntegratietraject van je medewerker continu worden verbeterd en helpt zij bij het succesvol doorlopen van dit traject.

Ben je benieuwd hoe Randstad RiseSmart jouw organisatie kan helpen bij het succesvol doorlopen van 2e spoortrajecten? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Neem contact op met een expert

Ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen