vier manieren om de inzet en effectiviteit van scholingsaanbod voor medewerkers te verhogen

Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid van organisaties naar medewerkers toe is ervoor zorgen dat zij voortdurend inzetbaar zijn. Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt wordt dit een steeds grotere uitdaging. In het verleden kwamen veel medewerkers bij organisaties met de bedoeling om het grootste deel van hun loopbaan, zo niet hun hele werkende leven, bij één werkgever te blijven. Voor de meeste branches en functies is dit niet meer het geval en moeten medewerkers zich met de steun van hun werkgevers continu om- en bijscholen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. 

Top organisaties die zich sterk maken voor hun medewerkers en er alles aan doen om talent te behouden en het aantal interne sollicitaties te verhogen, begrijpen hoe belangrijk het is om medewerkers aan te moedigen een mindset van 'continu leren' te ontwikkelen. Veel organisaties die scholingsmogelijkheden aanbieden, merken echter dat brede inzet en de effectiviteit van die mogelijkheden behoorlijk uitdagend is. Sterker nog, uit onze enquête ‘Skilling Today’ blijkt dat van de organisaties die in 2020 om- en bijscholing aanboden, slechts negen procent van de HR-managers erop vertrouwen dat medewerkers zelf effectief voor hun scholing kunnen zorgen. Hoe kan het aanbieden van effectieve loopbaanbegeleiding en tools voor om- en bijscholing jouw organisatie helpen belemmeringen weg te nemen bij de inzet van scholing en daarnaast het rendement uit opleiden optimaliseren?

organisaties en medewerkers moeten scholing dringend prioriteit geven

In 2018 voorspelde het World Economic Forum dat 42% van de veelgevraagde competenties in alle branches tussen 2018 en 2022 zou veranderen. Uit cijfers van Gartner blijkt dat sinds 2017 het aantal competenties dat voor één enkele baan vereist is, 10% op jaarbasis is toegenomen. Dit is sindsdien waarschijnlijk alleen nog maar meer geworden door globalisering, de groei van automatisering en de pandemie.

Omdat de behoeften van organisaties snel veranderen, moeten zij de competentie ontwikkeling van hun medewerkers stimuleren om aansluiting te houden. Deze organisaties willen vaak meer functies intern invullen. Dit kost namelijk minder dan externe krachten aantrekken en het stimuleert de betrokkenheid van de medewerkers. Ze merken echter dat hun huidige medewerkers niet altijd over de juiste competenties beschikken om deze functies te vervullen. Door medewerkers permanente scholingsmogelijkheden te bieden, beschikken zij over de competenties die nodig zijn om positieve bedrijfsresultaten te behalen, wordt er een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheid voor de lange termijn en worden medewerkers behouden voor de organisatie. Dit wordt bevestigd door de cijfers uit het Talent Trends rapport van Randstad Sourceright uit 2021, waaruit blijkt dat 87% van de HR-managers denkt dat bijscholing van medewerkers hen voor de organisatie zal behouden.

gerelateerde content: wereldwijde enquête van randstad risesmart toont behoefte aan scholing voor iedereen.

belemmeringen voor een brede acceptatie van scholing

Medewerkers hebben toegang tot talloze bronnen voor om- en bijscholing. Gebrek aan keuzemogelijkheden is het probleem niet. Gebrek aan begeleiding wel. Veel organisaties bieden hun medewerkers toegang tot geselecteerde content, zoals Degreed, of Massive Online Open Courses (MOOC's) zoals Coursera, LinkedIn Learning en Udemy. Uit het recente Workplace Learning Report van LinkedIn blijkt dat 73% van de Learning en Development professionals de verwachting heeft minder te zullen uitgeven aan trainingen met een docent en 79% verwacht meer te zullen investeren in online leren. Werkgevers lopen echter vaak tegen problemen aan bij het gebruik en de impact van online leren. In veel gevallen hebben deze organisaties geïnvesteerd in meerjarige contracten en tijd en materiaal besteed aan de lancering van deze middelen.

Het kernprobleem is dat deze verschuiving van leren onder leiding van een docent naar online leren een belangrijk onderdeel van elk succesvol leertraject wegneemt: begeleiding. Medewerkers krijgen een uitgebreid aanbod aan beschikbare cursussen en weten niet goed wat ze willen leren of wat ze moeten leren om in hun huidige functie te groeien. Of om intern door te kunnen stromen naar andere functies. Soms weten zij wel wat zij willen leren, maar niet wat de beste aanpak is of welke cursussen zij het best kunnen volgen. Als medewerkers niet weten waar ze moeten beginnen of wat ze moeten invullen in de zoekbalk van de online platforms die ze hebben gekregen, maken ze vaak niet optimaal gebruik van deze tools.

gerelateerde content: 5 mythen over om- en bijscholing.

uitdagingen bij inzet scholing overwinnen en het rendement van investeringen verhogen

Effectieve begeleiding bij loopbaanontwikkeling kan de ontbrekende schakel zijn in de scholingsprogramma's van de meeste organisaties om medewerkers te helpen die niet weten wat ze willen of moeten leren.

Door samen te werken met de juiste aanbieder van talent mobility kun je medewerkers begeleiding bij hun loopbaanontwikkeling aanbieden waarmee ze competenties ontdekken en ontwikkelen die aansluiten bij hun interesses en bij de behoeften van jouw organisatie. Daarnaast zouden medewerkers ook moeten worden gekoppeld aan loopbaanexperts. Het scholingsprogramma van RiseSmart omvat bijvoorbeeld een loopbaancoach, een jobhunter en een gecertificeerde opleidingsadviseur die medewerkers helpen hun loopbaanplan om te zetten in een strategische routekaart voor competentie ontwikkeling. Deze combinatie van technologie en persoonlijke begeleiding kan medewerkers motiveren om zich bij te scholen en om te scholen. Organisaties die voor deze aanpak kiezen, zien vaak een betere toepassing van hun bestaande scholingsprogramma's.

toegang geven tot tools voor loopbaanonderzoek

Met behulp van tools voor loopbaanontwikkeling kunnen medewerkers zelf verkennen en ontdekken wat ze willen met hun loopbaan, zodat ze kunnen uitzoeken waar ze meer aandacht aan willen besteden en wat ze niet per se interessant vinden. Met deze instrumenten kunnen medewerkers zich ook een beeld vormen van mogelijke loopbaantrajecten die aansluiten bij de doelstellingen van jouw organisatie en bij de veelgevraagde competenties op de arbeidsmarkt in bredere zin.

Medewerkers hoeven zich niet langer blind te staren op alle beschikbare scholingsmogelijkheden, maar kunnen op grond van concrete gegevens doordachte beslissingen nemen over hun scholing en loopbaanontwikkeling. De  arbeidsmarktwaardescan is bijvoorbeeld een tool die arbeidsmarktinformatie verstrekt over functies, salarissen, marktvraag, vooruitzichten en aanverwante beroepen. Met deze gegevens komen medewerkers een stap dichter bij de keuze voor een relevante opleiding passend bij hun loopbaandoelen.

Naast relevante marktgegevens biedt RiseSmart medewerkers die deelnemen aan loopbaanbegeleiding en scholingstrajecten een verscheidenheid aan tools om deze inspanningen zo effectief mogelijk te maken. Gepatenteerde zoek- en matchtechnologie voor loopbaanontwikkeling maakt het mogelijk om medewerkers te matchen met relevante interne functies. Via het online platform  van RiseSmart kunnen individuele medewerkers zich ook voorbereiden op een nieuwe interne functie, tijdelijke opdrachten of een project. Ze kunnen gebruik maken van leesteksten, assessments, video's en oefeningen, bijvoorbeeld het in kaart brengen van sterke eigenschappen. Daarnaast kunnen ze online workshops volgen over bijvoorbeeld netwerken en gebruik maken van de simulatietool voor sollicitatiegesprekken.

Uit ons recente rapport ‘Skilling Today’ blijkt dat bijna alle organisaties die in 2020 scholing aanboden (98%) van mening waren dat medewerkers de competenties die ze hebben aangeleerd, deels of volledig ten goede van het bedrijf gebruiken. Daarnaast zei 57% van de medewerkers die aan scholing hadden deelgenomen, dat ze hun nieuwe of opgefriste competenties volledig en op een zinvolle manier in praktijk hadden gebracht. Je verhoogt de effectiviteit en de ROI van je scholingsaanbod aan medewerkers door ze ondersteuning te bieden bij het aanleren en toepassen van relevante competenties, hetzij in hun huidige functie, hetzij door nieuwe kansen die ze ontdekken tijdens hun loopbaanontwikkeling.

persoonlijke coaching aanbieden

Met toegang tot relevante gegevens over de arbeidsmarkt en scholing kunnen alle medewerkers baat hebben bij persoonlijke één-op-één begeleiding door een loopbaancoach. Persoonlijke coaching helpt medewerkers inzicht te krijgen in arbeidsmarktdata en hun denkbeelden over loopbaanmogelijkheden uit te breiden. Zo kunnen ze onbenutte competenties ontdekken of zich richten op het aanleren van nieuwe competenties die ze nog niet kennen. Dit helpt jouw organisatie om belangrijke hiaten in de gevraagde competenties op te vullen.

Coaching helpt medewerkers ook een gericht loopbaan ontwikkelingsplan op te stellen dat actueel en relevant is en aansluit bij hun persoonlijke motivatie en interesses.

aanvullende persoonlijke begeleiding bieden

Naast coaching kunnen sommige medewerkers extra begeleiding nodig hebben om het beste te halen uit de inzet van scholing en loopbaanontwikkeling. Indien nodig kunnen gecertificeerde opleidingsadviseurs en jobhunters de medewerkers helpen hun loopbaanplan om te zetten in een leerplan, een zogenaamde strategische routekaart voor competentie ontwikkeling. Dit doen ze door specifieke cursussen en mogelijkheden voor het opdoen van de juiste leerervaringen aan te bevelen met behulp van de scholingsmogelijkheden die de organisatie ter beschikking heeft gesteld. Een opleidingsadviseur kan medewerkers helpen met complexe leerplannen of hulp nodig hebben om hun plan op de rails te houden.

gerelateerde content: wereldwijde enquête van randstad risesmart: voor effectieve scholing van medewerkers is strategische begeleiding vereist.

feedback van medewerkers verzamelen

Onmisbaar voor een succesvolle uitvoering van elk aanbod aan de medewerkers in jouw organisatie is het verzamelen en opvolgen van feedback van medewerkers. Voordat je een nieuw initiatief voor loopbaanontwikkeling of scholing lanceert, kun je overwegen medewerkers een enquête te laten invullen met vragen over hun loopbaandoelen, welke competenties ze graag willen leren en hoe ze die competenties het liefst verder zouden willen ontwikkelen. Als deze programma's eenmaal van start zijn gegaan, blijf dan feedback verzamelen om er zeker van te zijn dat jouw programma's bijdragen aan de loopbaanontwikkeling van jouw medewerkers en de betrokkenheid en het behoud van medewerkers bevorderen.

Bij RiseSmart hebben we onlangs een nieuw programma voor loopbaanontwikkeling en coaching voor onze eigen medewerkers geïntroduceerd. Bij de start hebben we een enquête verspreid om een beter inzicht te krijgen in de loopbaanwensen van de medewerkers en wat zij uit het programma willen halen. Door deze gegevens te verzamelen en er actie op te ondernemen, kunnen we het programma verbeteren, zodat het waarschijnlijk vaker zal worden gebruikt en effectiever zal zijn.

positieve bedrijfsresultaten stimuleren door scholing

Organisaties die een doeltreffende, begeleide scholingstrategie volgen, kunnen medewerkers duidelijkheid verschaffen over hun mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Voor elk individu kan een routekaart voor competentie ontwikkeling worden opgesteld in de vorm van een stapsgewijs proces met haalbare mijlpalen, zodat de belemmeringen voor een brede toepassing van scholing worden weggenomen en medewerkers eerder in actie zullen komen. Zo zullen medewerkers eerder de competenties ontwikkelen om te groeien in hun huidige functie of intern over te stappen naar nieuwe functies en daarmee tegemoet te komen aan veranderende bedrijfsbehoeften. En als het tijd is voor medewerkers om de organisatie te verlaten, zullen ze relevante competenties hebben die hen helpen inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Door de grootschalige inzet van scholing te stimuleren, kun je jouw organisatie ook beschermen tegen een onvoorspelbare toekomst. Medewerkers houden hun competenties actueel en relevant zodat de organisatie wendbaar blijft en zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Bovendien kunnen organisaties een beter rendement realiseren op investeringen in huidige scholingsmogelijkheden omdat medewerkers deze eerder zullen gebruiken en de opgedane competenties op een zinvolle manier zullen toepassen.

11 Juni 2021

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen