uitkeringsgerechtigden.

Baanbrekend is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet met een korte of langere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat mensen binnen 3 tot 6 maanden bemiddelbaar moeten zijn naar werk. Dit kan gaan om nieuwe instroom, maar ook om mensen die al langer in de bijstand zitten.

publiek private samenwerking.

Het team van Baanbrekend is opgebouwd uit medewerkers van Randstad en van de gemeente. Het matchen van kandidaten en werkgever gebeurt binnen één  integraal team waar beide partijen competenties inbrengen. Medewerkers hebben dezelfde taken en verantwoordelijkheden en worden operationeel aangestuurd door een manager van Randstad.

arbeidsmarktwaarde-scan en begeleiding.

Alle jobready kandidaten worden gescreend middels de arbeidsmarktwaardescan, volgen een workshop en krijgen een contactpersoon toegewezen. Ons doel is om klanten binnen 8-13 weken aan werk te helpen. Dit is een reguliere baan. Dat kan een vaste baan zijn, een parttime baan, maar ook tijdelijk werk. Het uitgangspunt is altijd werk. Vanuit een baan naar een betere baan naar een carrière.

Via Baanbrekend stromen werkzoekenden niet alleen uit naar Randstad-banen, maar ook naar grote werkgevers in de regio en andere uitzendorganisaties. Op deze manier is er een ontsluiting richting de totale arbeidsmarkt.

Ook is het mogelijk om uitkeringsgerechtigden, die nog niet 100% productief zijn samen met de werkgever verder te ontwikkelen. Hier zetten we ons instrument de Re-integratie Praktijk Overeenkomst voor in. We vragen de werkgever te investeren in de werknemer en daarmee in zijn eigen arbeidskapitaal. Als tegenprestatie ontvangt de werkgever voor de periode waarin de uitkeringsgerechtigde nog niet voldoende productief is, een gereduceerd tarief. Doelstelling van alle partijen moet zijn om de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk naar een reguliere overeenkomst te begeleiden.

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen