Goed outplacementbeleid is onderdeel van goed werkgeverschap en sociaal personeelsbeleid. Het draagt positief bij aan het imago van je organisatie. Randstad RiseSmart biedt persoonlijke begeleiding voor de medewerker, zodat deze snel en gemakkelijk een passende nieuwe baan vindt.

randstad risesmart helpt je medewerker snel bij het vinden van een nieuwe baan

outplacement bij ontslag of reorganisatie.

Bij ontslag van een medewerker wordt vaak een outplacementtraject gestart. Met outplacement wordt de medewerker snel naar een nieuwe baan begeleid, bijvoorbeeld wanneer de medewerker boventallig wordt na een reorganisatie. 

Vragen over de ontslagprocedure? Ook dan helpen we je graag voor advies en begeleiding over wetgeving en andere regelingen in verband met ontslag. Neem contact met ons op om in gesprek te gaan. 

wanneer is outplacement verplicht?

Als werkgever ben je in Nederland niet verplicht om outplacement aan te bieden aan ontslagen medewerkers. Het aanbieden van outplacement wordt wel gezien als onderdeel van goed werkgeverschap. Ook voor de ontslagen medewerker is het volgen van een outplacementtraject niet verplicht. De medewerker kan het programma dan ook afslaan. 

outplacement en het sociaal plan

Outplacementbegeleiding is vaak onderdeel van het sociaal plan in de cao. Het sociaal plan bevat regelingen om een ontslagen medewerker financieel te ondersteunen en te begeleiden naar een nieuwe baan. De transitievergoeding is hier ook in opgenomen: het sociaal plan kan een hogere vergoeding voorschrijven dan de wettelijke transitievergoeding.

vrijwillige outplacement

Als een medewerker het gevoel heeft uitgegroeid te zijn bij een organisatie, dan kan deze ook zelf om outplacement vragen. Een outplacementtraject vanuit ontslag met wederzijds goedvinden, biedt de medewerker een nieuwe kans het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie. Het aanbieden van outplacement voor de werkgever en de deelname door de medewerker zijn nooit verplicht. 

outplacementtraject bij ziekte.

Bij langdurige ziekte van een medewerker vindt geen outplacementtraject plaats. In het tweede ziektejaar bieden we re-integratie tweede spoor aan. We werken dan samen met de medewerker aan een terugkeer in het arbeidsproces, maar dan bij een andere werkgever. 

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen