wat is de participatiewet?

De Participatiewet zorgt dat er ook voor mensen met een arbeidsbeperking plek is op de arbeidsmarkt. De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanuit het sociaal akkoord moeten alle werkgevers in Nederland samen minstens 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. We helpen je hier plek voor te maken in je organisatie.

zo helpt randstad participatie je.

We geloven dat de participatie van mensen met een arbeidsbeperking altijd begint bij werk. Vanuit dat startpunt maken we de beste match tussen werkgever en werknemer. We denken vanuit mogelijkheden, niet vanuit beperkingen. Zo zorgen we dat zowel werkgever als werknemer snel verder kunnen. 

 

deze diensten bieden we aan.

  • participatieonderzoek: we onderzoeken of je organisatie klaar is voor mensen met een arbeidsbeperking. Waar liggen jullie kansen voor de inzet van deze doelgroep en wat zijn de mogelijke valkuilen? 
  • werkplekanalyse: we analyseren welke werkplekken en functies binnen je bedrijf geschikt zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Hebben we dat helder? Dan kijken we welke doelgroepen bij die plekken passen. 
  • werving en selectie: Randstad is de schakel tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, andere (online) wervingskanalen en jou als werkgever. We werken voortdurend aan de uitbreiding van onze landelijke pool van beschikbare medewerkers. 
  • introductie en begeleiding: onze gecertificeerde jobcoaches adviseren en begeleiden niet alleen je medewerkers met een arbeidsbeperking, maar ook je andere collega’s en het management. 
  • juridisch werkgeverschap: het is ook mogelijk om je nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking te detacheren. We ontzorgen je hierbij volledig: we verrekenen werkgeversregelingen in het tarief en nemen de administratieve afhandeling over.

randstad en mvo.

MVO is een belangrijk thema binnen Randstad. Wij nemen bewust en vol overtuiging verantwoordelijkheid voor de wereld van nu en morgen. Duurzaamheid en MVO zijn onderdeel van ons kernproces.

hoe zit het precies: de participatiewet en de wet banenafspraak.

Sinds 1 januari 2015 zijn de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. De Participatiewet zorgt dat mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarom stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanuit het sociaal akkoord moeten alle werkgevers in Nederland voor 2026 samen minstens 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: de Wet Banenafspraak. We helpen je om hier plek voor te maken in je organisatie. Meer informatie over de Participatiewet, de banenafspraak en de mogelijke gevolgen voor jouw organisatie lees je hieronder.

de doelgroep van de banenafspraak.

De doelgroep van de Wet Banenafspraak bestaat uit:

  1. mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  2. mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
  3. mensen in de Wajong die wel arbeidsvermogen hebben;
  4. mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

de wet banenafspraak en de quotumregeling.

De Wet Banenafspraak regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om mensen uit de doelgroep te plaatsen en te monitoren of de Nederlandse werkgevers genoeg banen realiseren. Wanneer het aantal afgesproken banen (125.000 in 2026) niet gehaald wordt, komt er een quotumregeling. Daarbij moet je bij 25 of meer medewerkers in dienst ook een bepaald percentage arbeidsbeperkten aannemen. Dit percentage wordt jaarlijks bepaald. Haal je dat niet? Dan wordt elk jaar een heffing van €5000,- opgelegd voor elke niet ingevulde arbeidsplek. 

garantiebanen: zo creëren we samen extra werkplekken.

Werkgevers realiseren samen dus 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In het bedrijfsleven worden vanaf 1 januari 2013 100.000 extra banen gecreëerd, voor de overheid zijn dat er 25.000. Medewerkers die onder de doelgroep vallen en op een andere manier bij je organisatie terecht zijn gekomen tellen ook mee voor de quotumregeling.

zo vind je medewerkers uit de doelgroep voor je organisatie.

Met het aannemen van collega’s met een arbeidsbeperking voldoe je niet alleen aan het sociaal akkoord, het past ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Op zoek naar een nieuwe medewerker uit de doelgroep? We staan voor je klaar. Dankzij onze landelijke samenwerking met het UWV en de gemeenten en de inzet van onze (online) werving vinden we snel de juiste medewerker voor je organisatie. Er zijn verschillende manieren om een medewerker met een beperking in dienst te nemen. We informeren je graag over de mogelijkheden. Naast werving en selectie biedt Randstad Participatie ook detachering aan.

begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking.

Het is belangrijk om je nieuwe medewerker goed te begeleiden. Via het UWV en de gemeente zet je een jobcoach in voor de begeleiding van je medewerker. Werf je via Randstad Participatie? Dan bieden we ook onze eigen jobcoaches aan. Zij begeleiden zowel je nieuwe medewerker als je andere collega's en het management. Voor vragen over de begeleiding van werknemers met een beperking kun je daarnaast altijd terecht bij een van de 35 regionale werkbedrijven in Nederland, bij het UWV of bij de gemeente. Daarnaast biedt Randstad Participatie hulp bij het creëren van draagvlak en geschikte werkplekken en begeleiden we arbeidsbeperkten en hun collega’s op de werkvloer. Natuurlijk vinden we ook de juiste mensen voor je organisatie en ontzorgen we je op het gebied van administratie.

informatie voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Heb je zelf een arbeidsbeperking? Randstad Participatie ondersteunt je graag bij het vinden van passend werk. We maken de beste match tussen jou en onze opdrachtgevers en denken vanuit je persoonlijke mogelijkheden. Check snel welke vacature bij jou past en solliciteer direct!

meer weten over participatie?

Ook het beste uit je medewerkers halen? Onze adviseurs helpen je meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van je mensen. Ook vertellen we je graag meer over onze best practices en maatwerkoplossingen. Samen met jou kijken we naar de beste aanpak voor jouw situatie. Bel of mail ons: contact@nl.risesmart.com of 020-5691024.

neem contact op met een expert.

ontdek wat RiseSmart kan betekenen voor jouw organisatie en jouw werknemers.

contact opnemen